insomnia.

36 tekstów – auto­rem jest in­somnia..

Poz­na­ny człowiek jest jak piosenka.
Jed­na - przesłucha­na kil­ka ra­zy, znudzi się.
Dru­ga - wysłucha­na raz, zos­ta­nie w nas na zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2011, 21:01

Całuj zaw­sze tak, jak­by miał być to os­tatni raz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 maja 2011, 22:28

Zniewieściały mi Two­je us­ta, a za­pach tor­su już mnie ja­koś nie zachwyca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2011, 14:39

Zachłyśnięta przez łyk szczęścia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 kwietnia 2011, 22:15

- A gdy­by tak zam­knąć oczy, za­mil­knąć, a tyl­ko słuchać słów rzu­conych na wiatr ?
- Za­pew­ne to już wiel­ki huragan. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 kwietnia 2011, 21:55

Naj­bar­dziej żałuję, że Two­je spier­da­laj nie padło z moich ust. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 marca 2011, 09:13

Przy­jacielem człowieka jest nie pies, jak­by się wy­dawało, lecz drzem­ka w te­lefo­nie komórkowym.

:) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 stycznia 2011, 15:24

Uwiel­biam kiedy ob­naża mnie swoim nos­talgicznym wzro­kiem, pieści nie­czys­ty­mi myśla­mi, a z ust unoszą się szczy­towe fanaberie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2011, 19:13

Złe wieści roz­chodzą się szyb­ko, to dlacze­go nikt nie po­wiado­mił mnie, że by­cie egois­tką będzie aż tak trud­ne ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 stycznia 2011, 11:35

Każdy z nas jest tak cho­ler­nie naiw­ny, że przy­naj­mniej raz zaufa szczęściu w ślepo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 stycznia 2011, 09:26

insomnia.

20 lat minęło jak jeden dzień.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

insomnia.

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność